Board logo

标题: 阿拉伯语语法 » 中级阿拉伯语课程二 第一课 2 [打印本页]

作者: 幽幽草    时间: 2015-12-17 08:32     标题: 阿拉伯语语法 » 中级阿拉伯语课程二 第一课 2

(1) أجب عن هذه الأسئلة مستعيناً بالحوار السابق :


1) ما مهنة عمر ؟

2) مع من يتحدث عمر ؟

3) إلى أين يريد عمر الذهاب ؟

4) أين يفضل الفندق ؟

5) لماذا هو قادم ؟

6) كم أسبوعاً سيقيم في الفندق ؟

7) لماذا فندق الشرق مناسب ؟

8) كم دقيقة على الأقدام بين الفندق والمنطقة التجارية ؟

9) لماذا يحب عمر الفندق القريب من المنطقة التجارية ؟


(2) هات الأسئلة والأجوبة مستخدماً الكلمات التي بين القوسين كما في المثال التالي :


مثال :

     م    : ( أريدُ الفندق )

     ط1 : أيَّّفندق تريد ؟

     م    : ( الشرق )

     ط2 : أريد فندق الشرق .


1)  م   : ( أقصد المطار )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( الرياض )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2)  م   : ( أطلب الموظف )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( الاستقبال )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

3)  م   : ( أكتب الدرس )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( التعبير )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

4)  م   : ( أقرأ الجريدة )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( الأهرام )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

5)  م   : ( أشرب العصير )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( البرتقال )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

6)  م   : ( أتناول الوجبة )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( العشاء )

    ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

7)  م   : ( أركب السيارة )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( الشركة )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

8)  م   : ( أشتري الكتاب )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( القراءة )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

9)  م   : ( آخذ الورق )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

     م   : ( الرسائل )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

10) م  : ( أنتظر الحافلة )

     ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

      م  : ( المطار )

     ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .


欢迎光临 英语听力论坛 (http://bbs.tingroom.com/) Powered by Discuz! 7.2