Board logo

标题: 阿拉伯语语法 »中级阿拉伯语课程二 第一课 7 [打印本页]

作者: 幽幽草    时间: 2015-12-24 08:35     标题: 阿拉伯语语法 »中级阿拉伯语课程二 第一课 7

(12) كون جملاً تستخدم فيها الكلمات التي  بين القوسين كما في المثال التالي :

مثال

     م    : ( موظفة )

     ط1 : هذه موظفة .

     م    : ( نشيطة )

     ط2 : هذه موظفة نشيطة .

     م    : ( موظفتان )

     ط3 : هاتان موظفتان نشيطتان .

1)  م    : ( طبيبة )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( ماهرة )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( طبيبتان )

     ط3 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2)  م    : ( غرفة )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( واسعة )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( غرفتان )

     ط3 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

3)  م    : ( شركة )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( كبيرة )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( شركتان )

     ط3 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

4)  م    : ( ساعة )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( جميلة )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( ساعتان )

     ط3 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

5)  م    : ( نافذة )

     ط1 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( مفتوحة )

     ط2 : ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

     م    : ( نافذتان )

      ط3 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

6)   م    : ( سيارة )

      ط1 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

      م    : ( قديمة )

      ط2 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

      م    : ( سيارتان )

      ط3 : ـــــــــــــــــــــــــــــــ .欢迎光临 英语听力论坛 (http://bbs.tingroom.com/) Powered by Discuz! 7.2